Disposa d’aparcament subterrani i plaça de Pàrquing a la porta per a persones amb discapacitat .

 

Drets i obligacions del Turista                                                                                    Resum executiu PET Rojales

Formulació de reclamacions per les persones usuàries dels serveis turístics: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1915

 

POLÍTICA DE QUALITAT

Oficina d’Informació Turística de Rojales

L’Oficina d’Informació Turística de Rojales té, com a objectiu fonamental, l’aportar als visitants informació completa tant del municipi com de la regió, a fi de facilitar la seua visita i de posar en valor els recursos del destí, participant d’aquesta manera en la promoció de Rojales i el seu entorn.
Per a això, l’Oficina d’Informació Turística disposa d’un sistema de gestió de qualitat que facilita la millora contínua i proporciona les eines necessàries per a la correcta gestió dels recursos d’aquesta, sent les seues premisses:

  • Assegurar la satisfacció dels visitants, complint amb les seues expectatives i sent capaces d’oferir la informació que necessiten per a aconseguir que la seua visita siga el més enriquidora possible.
  • Atendre les queixes i suggeriments dels usuaris que reben la informació turística, a fi de millorar el servei prestat.
  • Comprometre’ns amb la millora contínua, assegurant l’eficàcia del sistema de gestió de qualitat i optimitzant els processos en la prestació del servei.
  • Assegurar el compliment de la legislació i altres requisits d’aplicació.
  • Mantindre la professionalitat del servei, millorant la qualificació del personal a través d’una formació continuada, així com motivant-lo per a augmentar la seua implicació en el sistema de gestió de la qualitat implantat.

Aquesta política serà comunicada a totes les persones que presten servei en l’Oficina d’Informació Turística de Rojales. Serà a més publicada i estarà a la disposició dels usuaris de l’oficina, així com a totes les parts interessades, sent revisada periòdicament per a la seua contínua adequació.
Rojales, a 13 de setembre de 2022

 

BUSTIA CIUTADANIA

Escriu-nos un missatge.

96 671 50 01

turismo@rojales.es

🙂

3 + 3 =

Pin It on Pinterest

Share This