• En el DOGV núm. 9404 de 12 d’agost de 2022, figura publicada la Resolució de 4 d’agost de 2022, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es concedeixen les subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana en l’exercici 2022, atorgant a l’Ajuntament de Rojales una subvenció de 761,00 euros per a aquest concepte, dins de la convocatòria anunciada en el DOGV núm. 9291, 4 de març de 2022.
  • En el DOGV núm. 9414 de 29 d’agost de 2022, figura publicada la Resolució de 22 d’agost de 2022, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, per la qual es concedeixen per a l’exercici 2022 subvencions a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana, atorgant a l’Ajuntament de Rojales una subvenció de 10.000,00 euros per a l’actuació denominada “Reparació de teulades i millora de les condicions d’accessibilitat del Museu de l’Horta”, dins de la convocatòria anunciada en el DOGV núm. 9306, 25 de març de 2022.

Pin It on Pinterest

Share This