• L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant va aprovar per Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de setembre de 2023, l’expedient relatiu a l’aprovació del primer període de la Convocatòria de subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: Plan+Cerca 2023, per a Línies d’actuació d’Inversions de l’Àrea de Cooperació, Resolució publicada en el BOP núm. 186, 26/09/2023, resultant beneficiari este Ajuntament d’una ajuda amb el número 120 per a l’actuació denominada “Renovació xarxa proveïment d’aigua potable i paviments en Avinguda Les Nacions, en tram comprés entre la C/Costa Azul i C/ Campo Viejo i C/ Adelfas”, amb un import de 415.829,00 €, per a obra i redacció de projecte, dins la convocatòria Pla+A prop 2023, publicada en BOP núm. 50, de 13/03/2023.
  • En el DOGV núm. 9690, de 25 de setembre de 2023, figura publicada la Resolució de 23 d’agost de 2023, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es concedeixen les subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana en l’exercici 2023, atorgant a l’Ajuntament de Rojales una subvenció de 773,31 euros per a aquest concepte, dins de la convocatòria anunciada en el DOGV núm. 9567, 3 d’abril de 2023.

 

Pin It on Pinterest

Share This