• L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per Decret de la Sra. Diputada de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids Urbans número 3691, de data 21 d’agost de 2023, la concessió d’una subvenció no dinerària a l’Ajuntament de Rojales consistent en el subministrament de 12 bancs (import unitari del banc 241,46 €, import total 2.897,52 €) per a situar-los en Horts Urbans de Rojales, Resolució publicada en el BOP núm. 165, de 28 d’agost de 2023, dins de la convocatòria de concessió de subvencions no dineràries per al lliurament de mobiliari urbà (bancs), a municipis i entitats locals menors de la província, anualitat 2023, BOP núm. 49, 10/03/2023.

  • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per Decret de la Sra. Diputada de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids Urbans número 3676, de data 18 d’agost de 2023, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a la “Instal·lació fotovoltaica per a l’autoconsum en Escola Infantil Municipal “Els Passos” (guarderia), de Rojales, per un import de 17.065,09 euros, Resolució publicada en el BOP núm. 164 de 25 d’agost de 2023, dins de la convocatòria de subvencions dineràries per al va imposar de les instal·lacions fotovoltaiques per a l’autoconsum d’edificis municipals i l’enllumenat públic en municipis i entitats locals de la província d’Alacant, anualitat 2023, BOP núm. 73, 14/04/2023.

  • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per Decret del Sr. Diputat de Cultura, Contractació i Residents Internacionals núm. 2023-3610, de data 13 d’agost de 2023, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a la “Renovació de panells d’exhibició i explicatius de la “sala cultura ibèrica” Museu Arqueològic de Rojales, per un import de 4.450,93 euros, Resolució publicada en el BOP núm. 160 de 21 d’agost de 2023, dins de la convocatòria de subvencions a ajuntaments, a fundacions i a altres entitats sense fi de lucre, de la província d’Alacant, per a museus i col·leccions museogràfiques permanents, anualitat 2023, BOP núm. 45, 06/03/2023.

  • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per Decret del Sr. Diputat de Cultura, Contractació i Residents Internacionals núm. 2023-3491, de data 8 d’agost de 2023, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a la línia subvencionable 1. Concert a càrrec de la Jove Orquestra Simfònica de Torrevieja de l’Associació Musical i Cultural Ars *Aetheria, per un import de 3.000 euros i una altra destinada a la línia subvencionable 3. Actuació a càrrec del Grup de Dolçainers La Degollà, per un import de 800 euros, Resolució publicada en el BOP núm. 156 de 14 d’agost de 2023, dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments denominada “Campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua, i corals, en municipis de la província d’Alacant. Anualitat 2023”, BOP núm. 45, 06/03/2023.

  • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada als tractaments d’esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari (línia de subvenció 1), amb un import de 3.421,05 euros i per als tractaments de control de dípters (línia de subvenció 2), amb un import de 2.150,40 euros, per Decret de la Sra. Diputada de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids Urbans número 3416, de data 4 d’agost de 2023, publicada en el BOP núm. 156, de 14/08/2023, dins de la “Convocatòria de concessió d’ajudes per al control de la salubritat pública i benestar animal, anualitat 2023”, BOP núm. 71, 12/04/2023.

Pin It on Pinterest

Share This