Amb data 6 d’abril de 2023, la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), ha dictat resolució per la qual s’ha aprovat la concessió de les següents subvencions, dins de la “convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2023”, aprovada per Resolució de 23 de desembre de 2022 i publicada en el DOGV núm. 9511, de 13 de gener de 2023:

Núm. Exp. IVACE: *MIPAEA/2023/187. Projecte: Millores d’infraestructures en polígon industrial Els Barris de Rojales.

DESCRIPCIÓ COSTOS SUBVENCIONABLES

QUANTITAT A JUSTIFICAR

SUBVENCIÓ CONCEDIDA

Cost d’execució de les obres i/o instal·lacions

186.800,00

154.592,69

Cost de redacció de projecte d’obra i/o instal·lacions, seguretat i salut i DO

7.472,00

6.183,71

TOTAL

194.272,00

160.776,40

Núm. Exp. IVACE: MIPAEA/2023/190. Projecte: Millores d’infraestructures en polígon industrial La Bernada de Rojales.

DESCRIPCIÓ COSTOS SUBVENCIONABLES

QUANTITAT A JUSTIFICAR

SUBVENCIÓ CONCEDIDA

Cost d’execució de les obres i/o instal·lacions

190.100,00

41.768,17

Cost de redacció de projecte d’obra i/o instal·lacions, seguretat i salut i DO

8.700,00

7.199,98

TOTAL

198.800,00

48.968,15

Pin It on Pinterest

Share This