Amb data 2 de maig de 2022, la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), ha dictat resolució per la qual s’ha aprovat la concessió de la següent subvenció, dins de la “convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022”, aprovada per Resolució de 21 de gener de 2022 i publicada en el DOGV núm. 9264, de 26 de gener de 2022:

N.º Expte. IVACE: MIPAEA/2022/213.

Proyecto: Mejoras de infraestructuras en polígono industrial La Bernada de Rojales.

DESCRIPCIÓ COSTOS SUBVENCIONABLES

QUANTITAT A JUSTIFICAR

SUBVENCIÓ CONCEDIDA

Cost d’execució de les obres

116.070,34 €

52.621,02 €

Cost de redacció de projecte d’obra, seguretat i salut i DO

5.808,00 €

5.727,35 €

TOTAL

121.878,34 €

58.348,37 €

Pin It on Pinterest

Share This