L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, ha aprovat per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària celebrada amb data 23 de maig de 2022, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada al “Programa *Citizenship, *Equality, *Rights *and *Values *programme (*CERV). Xarxa de ciutats per a involucrar a la participació de la ciutadania de les petites i mitjanes ciutats en la difusió del Green *Deal en la societat i promocionar la seua marca de ciutat a nivell regional i internacional”, Prestació I, per un import de 3.509,00 €, publicada en el BOP núm. 98, de 25/05/2022, dins de la “Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i Entitats Locals Menors de la província d’Alacant per a la redacció i presentació de projectes europeus, anualitat 2022” (BOP 53, 17/03/2022).

Pin It on Pinterest

Share This