L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord de la Junta de Govern de data 6 d’abril de 2022, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales per un import de 1.530,00 euros, per a la realització de l’Informe de Seguiment Quantitatiu (*ISC)-Prestació IV, publicat anunci en el BOP núm. 74 de 20 d’abril de 2022, dins de la “Convocatòria de concessió d’ajudes no dineràries per a la realització de Plans d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PAUS) i Informes de Seguiment Quantitatius (*ISC) per a municipis adherits al Pacte dels Alcaldes i/o Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia a la Província d’Alacant (convocatòria anticipada anualitat 2022) ”, BOP núm. 219, 17/11/2021.

Pin It on Pinterest

Share This