L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària celebrada el 4 de setembre de 2023, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a “Programa #alone. Prevenció de la ideació suïcida per violència de gènere”, amb un import de 3.000,00 euros, Resolució publicada en el BOP núm. 174, de 8 de setembre de 2023, dins de la convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d’Alacant, amb destinació a programes i activitats per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, anualitat 2023, BOP núm. 53, 16/03/2023.

 

Pin It on Pinterest

Share This