Amb data 15 de maig de 2024, la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), ha dictat resolució per la qual s’ha aprovat la concessió de la següent subvenció, dins de la “convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i servicis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2024”, aprovada per Resolució de 26 de desembre de 2023 i publicada en el DOGV núm. 9759, de 4 de gener de 2024:

Núm. Exp. IVACE: *MIPAEA/2024/175.
Projecte: Millores d’infraestructures en polígon industrial La *Bernada de Rojales.

DESCRIPCIÓ COSTOS SUBVENCIONABLES QUANTITAT A JUSTIFICAR SUBVENCIÓ CONCEDIDA
Cost d’execució de les obres i/o instal·lacions 190.100,00 € 41.654,57 €

 

Pin It on Pinterest

Share This