L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per Decret del Sr. Diputat d’Esports número 2014, de data 11 de maig de 2023, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a l’adquisició de trofeus i medalles per a l’activitat esportiva “XX Edició 10 Km i 5,8 Km Vila de Rojals setembre 2023”, Resolució publicada en el BOP núm. 95, de 18 de maig de 2023, per un import de 690,46 euros, dins de la Convocatòria d’ajudes econòmiques als ajuntaments i EATIM de la província, per a l’adquisició de trofeus i medalles per a les seues activitats de promoció esportiva i desenvolupament de l’esport realitzades durant l’any 2023, BOP núm. 44, 03/03/2023.

Pin It on Pinterest

Share This