L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales dins de la “Convocatòria d’Ajudes als Ajuntaments de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants, per a cobrir les aportacions estatutàries del Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament d’Alacant en l’anualitat 2020”, per un import de 13.488,64 €.

Pin It on Pinterest

Share This