L’Excel·lentíssima Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord de la Junta de Govern de data 27 de març de 2023, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales per un import de 12.236,44 euros, per a cobrir les aportacions del Consorci Provincial de Bombers 2023, publicat anunci en el BOP núm. 63, de 30 de març de 2023, dins de la “Convocatòria d’ajudes als Ajuntaments de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants per a cobrir les aportacions estatutàries del Consorci Provincial per al servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament d’Alacant, anualitat 2023”, BOP núm. 33, 16/02/2023.

Pin It on Pinterest

Share This