L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 18 de juliol de 2022, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada al “Programa #*alone. Prevenció de la ideació suïcida per violència de gènere”, Resolució publicada en el BOP núm. 140 de 26 de juliol de 2022, per un import de 3.000,00 euros, dins de la “Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d’Alacant amb destinació a programes i activitats per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, anualitat 2022”, BOP núm. 33, 17/02/2022.

Pin It on Pinterest

Share This