L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària celebrada l’11 de juliol de 2022, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a “Redacció de Pla d’Acció Agenda 2030”, per un import de 15.106,85 euros, Resolució publicada en el BOP núm. 131, de 13 de juliol de 2022, dins de la Convocatòria de subvencions als Ajuntaments i Entitats Locals Menors de la província d’Alacant per a la redacció dels plans d’acció agenda urbana, agenda 2030, plans de mesures antifrau i projectes i/o memòries per a la seua presentació en les convocatòries del pla de recuperació, transformació i resilencia “Espanya pot”, fons europeus *next *generation EU per a Espanya, anualitat 2022, de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, publicada en el BOP núm. 79, de 27 d’abril de 2022.

Pin It on Pinterest

Share This