• L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària celebrada el 6 de juliol de 2023, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a “XV FESTIVAL DE MÚSICA ROJALS 2022. MÚSIQUES SENSE FRONTERES”, per un import de 7.890,01 euros, Resolució publicada en el BOP núm. 132, d’11 de juliol de 2023, dins de la convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals d’especial relleu, anualitat 2023, BOP núm. 45, 06/03/2023.
  • L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària celebrada el 6 de juliol de 2023, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a “Correfocs”, per un import de 2.000,00 euros, Resolució publicada en el BOP núm. 132, d’11 de juliol de 2023, dins de la convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant, per a foment de la llengua i cultura popular valenciana, anualitat 2023, BOP núm. 37, 22/02/2023.

Pin It on Pinterest

Share This