L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a través la seua Àrea de Benestar Social ha concedit a l’Ajuntament de Rojales, subvenció nominativa destinada a Prestacions Socials per situacions extraordinàries, a causa de la crisi econòmica i energètica, i acolliment a refugiats procedents d’Ucraïna l’import dels quals és de 100.000 €.
L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant concedeix subvenció nominativa a Prestacions Socials.

Pin It on Pinterest

Share This