L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per Decret del Sr. Diputat d’Esports número 2254, de data 31 de maig de 2022, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a l’adquisició de trofeus i medalles per a l’activitat esportiva “XIX Edició 10 Km i 5,8 Km Vila de Rojals octubre 2022”, Resolució publicada en el BOP núm. 109, de 9 de juny de 2022, per un import de 707,31 euros, dins de la Convocatòria d’ajudes econòmiques als ajuntaments i *EATIM de la província, per a l’adquisició de trofeus i medalles per a les seues activitats de promoció esportiva i desenvolupament de l’esport realitzades durant l’any 2022, BOP núm. 42, 02/03/2022.

Pin It on Pinterest

Share This