L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord plenari de data 9 de novembre de 2022, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a l’actuació denominada “Reforma del poliesportiu municipal”, Resolució publicada en el BOP núm. 221 de 21 de novembre de 2022, per un import de 61.331,00 euros, dins de la convocatòria d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi (EATIM) de la província d’Alacant, per a la construcció, millora, ampliació o reforma d’instal·lacions esportives municipals: Pla+Esport 2022, BOP núm. 94, 19/05/2022

 

Pin It on Pinterest

Share This