L’Excel·lentíssima Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària celebrada el 13 de juny de 2022, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a “XIV FESTIVAL DE MÚSICA ROJALES 2021. MÚSICAS SIN FRONTERAS”, per un import de 6.530,41 euros, Resolució publicada en el BOP núm. 124 de 4 de juliol de 2022, dins de la convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província de *alicante, per a la realització d’activitats culturals d’especial relleu, anualitat 2022, BOP núm. 7, 12/01/2022.

Pin It on Pinterest

Share This