L’Excel·lentíssima Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària celebrada el 13 de juny de 2022, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a “*Correfoc”, per un import de 2.000,00 euros, Resolució publicada en el BOP núm. 119 de 27 de juny de 2022, dins de la convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província de *alicante, per a foment de la llengua i cultura popular valenciana, anualitat 2022, BOP núm. 248, 30/12/2021.

Pin It on Pinterest

Share This