*Requisits per a ser beneficiaris.

– Ser persona víctima de violència de gènere, persones que hagen patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables, asilades, refugiats, apàtrides, mates de violència sexual.

*Per a poder accedir a aquesta mena d’ajudes, entre altres, els principals requisits són:

– Contracte d’arrendament a nom del sol·licitant, que siga habitatge habitual i que aquest empadronada en ella.
– No tindre parentiu amb l’arrendador.
– No podran accedir a aquesta ajuda, les persones que disposen d’un habitatge en propietat o en règim d’usdefruit.
– El pagament de la renda de lloguer haurà de ser efectuat mitjançant rebut bancari domiciliat, transferència o ingrés en efectiu en el compte de l’arrendador.

*Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds podran presentar-se ena Serveis Socials amb cita prèvia

Telèfon: 966715001

*Termini de Presentació: Fins al 31 de març de 2023

Pin It on Pinterest

Share This