L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Rojales dues subvencions dirigides al Departament de Serveis Socials els imports dels quals són de 59.008,97.-€ destinats al Servei d’Ajuda a domicili (segons Resolució de la Convocatòria de Subvencions a Ajuntaments per a Serveis Socials d’Atenció Primària, Anualitat 2020) i una altra per import de 47.477.-€ destinats a ampliar la cobertura de les necessitats bàsiques de la població de Rojales agreujades pel Covid-19.

Pin It on Pinterest

Share This