TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 17 D’OCTUBRE AL 10 DE NOVEMBRE DE 2023.

Les instàncies i documentació requerida es pot presentar en el Registre General de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica, sent el termini de presentació de les mateixes del 17 D’OCTUBRE AL 10 DE NOVEMBRE DE 2023. **** EN LES INSTÀNCIES HA DE CONSTAR L’ARTICLE DE VENDA I METRES LINEALS SOL·LICITATS. ****

20231011_Otros_Bases de convocatoria_BASES CONVOCATORIA AUTORIZACIONES VENTA NO SEDENTARIA EN EL MERCADILLO SEMANAL

Pin It on Pinterest

Share This