SUBVENCIONS CONCEDIDES A L’AJUNTAMENT

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant va aprovar per Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de setembre de 2023, l’expedient relatiu a l’aprovació del primer període de la Convocatòria de subvencions d’Infraestructures i...

CONVOCATÒRIA DE PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, D’AUTORITZACIONS PER A LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN EL MERCAT SETMANAL DE ROJALES SITUAT EN EL RECINTE FIRAL

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 17 D’OCTUBRE AL 10 DE NOVEMBRE DE 2023. Les instàncies i documentació requerida es pot presentar en el Registre General de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica, sent el termini de presentació de les...

Pin It on Pinterest