L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT SUBVENCIONA A l’AJUNTAMENT DE ROJALES PER A l’ADQUISICIÓ DE TROFEUS I MEDALLES PER A LES SEUES ACTIVITATS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA I DESENVOLUPAMENT DE L’ESPORT 2023

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per Decret del Sr. Diputat d’Esports número 2014, de data 11 de maig de 2023, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a l’adquisició de trofeus i medalles...

Subvenció polígons industrials 2023

Amb data 6 d’abril de 2023, la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), ha dictat resolució per la qual s’ha aprovat la concessió de les següents subvencions, dins de la “convocatòria d’ajudes per a projectes...

Pin It on Pinterest