Assut i Sínia

El sistema de canalització, iniciat per la societat musulmana andalusí, es va perfeccionar al segle XVI amb l’Assut, presa de carreus encarregada d’elevar el nivell del corrent del riu, per desviar l’aigua per un canal cap a les sèquies majors. El conjunt d’aprofitament del cabal del Segura va culminar amb la construcció de la Sínia, a finals del segle XIX, que actua com a pont d’anivellament entre el riu i les terres altes del marge dret del municipi. Cal destacar la monumental obra de carreus que la protegeix de les crescudes del Segura.

Ubicació en el mapa

Pin It on Pinterest

Share This