Amb data 23 de maig de 2023, la Presidència de l’IVACE va dictar resolució per la qual es va aprovar la concessió de l’ajuda reembossable (préstec bonificat/subvenció a fons perdut) “CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2023, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a l’execució de mesures d’estalvi i eficiència energètica en els sistemes d’enllumenat públic exterior existent en els municipis de la Comunitat Valenciana, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2023”. Amb data 21 de desembre de 2023, la Direcció General de l’IVACE ha dictat resolució complementària segons el que s’estableix en l’article 9 de la citada convocatòria, fixant l’import final i definitiu del préstec bonificat i l’ajuda a fons perdut concedida, i les dades de la qual s’indiquen a continuació.

Núm. Expedient IVACE: E4SP41/2023/3.

Préstec bonificat concedit: 144.912,00 €.

Subvenció bruta equivalent concedida (préstec): 15.291,48 €.

Subvenció a fons perdut concedida: 72.456,00 €

Projecte: Substitució de lluminàries amb llums de vapor de sodi alta pressió per lluminàries amb tecnologia LED Rojales 2023.

Costos subvencionables Quantitat a justificar (EUR) Subvenció fons perdut (EUR)
Equips, instal·lació, muntatge, projecte i obra civil.

144.912,00

72.456,00

TOTAL

144.912,00

72.456,00

 

Pin It on Pinterest

Share This