L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a “Escola Municipal de Gimnàstica de Manteniment, octubre de 2019 a juny de 2020”, per un import de 7.907,51 €.

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a “Escola Municipal de Gimnàstica de Manteniment, octubre de 2019 a juny de 2020”, dins del “Pla d’Ajudes a Ajuntaments i...
L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada al Programa “Envoltar-te” Cuevas de la Marrada (Rojales), dins de la “Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, anualitat 2020”, per un import de 5.000,00 €.

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada al Programa “Envoltar-te” Cuevas de la Marrada (Rojales), dins de la “Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, anualitat 2020”, per un import de 5.000,00 €.

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada al Programa “Envoltar-te” Cuevas de la Marrada (Rojales), dins de la “Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província...

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales per a cobrir les aportacions estatutàries del Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament d’Alacant en l’anualitat 2020, per un import de 13.488,64 €.

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales dins de la “Convocatòria d’Ajudes als Ajuntaments de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants, per a...

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A l’AJUNTAMENT DE ROJALES UNA SUBVENCIÓ PER A ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT (2 ORDINADORS / 1 SCANER) PER Al DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS L’IMPORT dels quals ÉS DE 1.674.-€

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A l’AJUNTAMENT DE ROJALES UNA SUBVENCIÓ PER A ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT (2 ORDINADORS / 1 SCANER) PER Al DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS L’IMPORT DELS QUALS ÉS DE 1.674.-€ (SEGONS RESOLUCIÓ DE LA...
Aumentar tamaño
Contraste

Pin It on Pinterest