ESCOLA ESPORTIVA D’ESTIU 2023

Més informació en  la Seu electrònica de l’Ajuntament https://rojales.sedelectronica.es/  Inscripció presencial en l’Oficina d’Assistència en matèria de registre o telemàtica en la Seu electrònica.

L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT SUBVENCIONA A l’AJUNTAMENT DE ROJALES PER A l’ADQUISICIÓ DE TROFEUS I MEDALLES PER A LES SEUES ACTIVITATS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA I DESENVOLUPAMENT DE L’ESPORT 2023

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat per Decret del Sr. Diputat d’Esports número 2014, de data 11 de maig de 2023, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Rojales destinada a l’adquisició de trofeus i medalles...

Pin It on Pinterest